• पानस-इजरायलको दोस्रो अधिवेसन

    पानस-इजरायलको दोस्रो अधिवेसन

    ए वान नेपाल , भेषराज पाण्डे घरदेश बाट टाढा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको साझा मंच प्रवासी नेपाली एकता समाज ( पानस) – इजरायलको दोस्रो ऐतिहासिक अधिवेसन..