• “कोरोना, चिप्स र चेतना”

    “कोरोना, चिप्स र चेतना”

    न रकेट लञ्चर, न ट्याँक र युद्धपोत, न त कुनै युद्धक बिमान न त युद्ध मैदान, न त लाखौं लाख सिपाही, न त घोषित शत्रु..