• गजल ! – सुरेशकुमार पाण्डे

    गजल ! – सुरेशकुमार पाण्डे

    सुरेशकुमार पान्डे।३१-०८-२०२०, गजल ! कत्ति न सोच्नु शन्तानले पाल्लान भनेर, उन्कैलागि लगाको रिण फाल्लान भनेर। पुँजीवाद भित्र जन्मिएका शन्तानहरु ले, तिमिले गरेकै त्यो दुखःपखाल्लान भनेर।..