• ए वान नेपाल,इजरायल नेपाली कामदारको लागि राम्रो ठानिएको कोरियामा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन दिने मिति तोकिएको छ । कृषि तथा..