• केशको स्याहार तथा सम्भार

    केशको स्याहार तथा सम्भार

    कुनै पनि व्यक्तिको सुन्दरतामा केशले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । केशले सुन्दरता वृद्धि गर्ने मात्र नभई शरीरको स्वास्थ्य स्थितिलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । यदि स्वास्थ्य ठीक छैन भने त्यसको प्रतिविम्ब केशमा स्पष्ट देखा..