• “मानव प्रकृतिको खेलौना कि माली”

    “मानव प्रकृतिको खेलौना कि माली”

    रमणिय सौन्दर्य परि ब्रह्माण्डलाई एउटा खदिलो भण्डार भनौं कि मानवै मानवको विशाल सङ्गग्राहलय भनौं आउने जाने गिन्ती नभएको धर्मशालामा चुनौतीका संघर्षको अनेकौं पहाड त्यस्तोमा फुले फलेको मानव जाती तेरो मेरो भन्नेमा खप्पिस..