• के हो पाई (π) दिवस?

    के हो पाई (π) दिवस?

    संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसदले सन् २००९ मा π दिवस लाई बिधिबत रुपमै मान्यता दिएको छ। संयोगले त्यहि दिन प्रसिद्द भौतिक शास्त्री स्टेफेन हव्किंगले मृत्युबरण गरे जुन दिन आइन्स्टाइनको  जन्मदिन..